Corbeil —Tarterets

paris

9 April 2019

Quá trình chuyển đổi khu dân cư có đông người dân lao động, nghèo và ở vị thế ngoài rìa, vẫn là thách thức cơ bản trong phát triển và quản lý những quận đô thị. Vấn đề này gần đây đã quay lại theo cách khá nhức nhối do một loạt những cuộc phản kháng xã hội, chỉ ra những vấn đề như phân biệt đối xử, bất bình đẳng và chia rẽ về mặtkhông gian. Tương lai bất định đã đẩy nhiều người dân cả trẻ lẫn già đến bước đường phạm tội theo nhiều cách khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặt mình vào góc nhìn của chính các bạn trẻ. Nghiên cứu nhằm ghi lại những sự xáo trộn đang được tiến hành ở những khu vực này bằng cách nỗ lực vượt qua lối suy nghĩ đánh đồng, kì thị,  hoặc ngược lại là các phân tích một chiều đơn giản, thường áp đảo ở Pháp và những nơi khác. Nghiên cứu này được thiết kế theo cách tiếp cận từ ba hướng:

  1. Xuất phát từ trải nghiệm của thanh thiếu niên để thấu hiểu các mối quan hệ xã hội và lãnh địa trong cách tiếp cận đa chiều
  2. Tìm hiểu về không gian đại đô thị từ góc nhìn của các khu vực có đông dân lao động thay vì chỉ xem xét từ góc nhìn của khu trung tâm, như vậy sẽ chỉ thấy những khu dân cư này như những vùng đất bị gạt ra ngoài rìa và
  3. Xây dựng phương pháp nghiên cứu có sự tham gia sử dụng các công cụ kĩ thuật số.

Nhấn vào để xem bản tóm tắt trường hợp nghiên cứu cho năm A4 format printable version and

Nhấn vào để xem bản tóm tắt trường hợp nghiên cứu cho năm  the web version of the case study summary sheet for the year 2018 and here for the printable version. 

 

 

NHỮNG NGƯỜI