NEWS

Short documentary about female migrants in Hanoi receives an international award

hanoi Jul 04 2019
Outside in Hanoi – a short documentary produced by students from the University of Montreal, Canada and the National University of Civil Engineering, Vietnam won the second prize at 2019…

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi 04 Jul 2019
Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học Xây dựng thực hiện về đề…

A meeting on the processing of GIS survey data

hanoi Jun 21 2019
In continuation of the previous outcomes from Tryspaces project, on June 21st, 2019, the research team from the National University of Civil Engineering held a meeting with the experts from…

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi 21 Jun 2019
Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi…

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi Apr 11 2018
Website launch presenting the result of a research project on the DIY Urbanism organization Think Playground in Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi 24 Jul 2018
Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng…